Lidé na útěku

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

1. 4. 2021

Stanovisko Konsorcia je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá se zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností. → číst dále

Setkání advokační skupiny 5. 3. 2021

10. 3. 2021

V rámci advokačních konzultací se společně se SIMI věnujeme tématu nespolehlivých zaměstnavatelů. Pracujeme na dokončení pozice Konsorcia k novému Paktu EU o azylu a migraci. V oblasti zdravotnictví se soustředíme na otázku očkování proti covidu-19 pro migranty a aktivitám komerčních pojišťoven v této oblasti.  Nadále sledujeme vývoj v legislativě a financování EU fondů pro programové období 2021-2027. → číst dále

Srovnávací zpráva: Jak Česko a Slovensko pomáhají uprchlíkům s bydlením?

5. 3. 2021

V Česku žije zhruba 2000 uprchlíků, kteří tu získali mezinárodní ochranu, na Slovensku jen asi 400. Obě země disponují nástroji, kterými jim pomáhají zajistit bydlení, v Česku je ale tento systém rozvinutější. Integrační politiky v obou státech nicméně stále trpí řadou nedostatků. Situace uprchlíků rovněž odráží systémové problémy podpory bydlení v obou státech. Tyto i další poznatky přináší srovnávací zpráva, kterou vydal Člověk v tísni společně se slovenskou nevládní organizací Marginal. → číst dále

Setkání právní skupiny 19. 2. 2021

27. 2. 2021

Sledujeme tři klíčové novely týkající se cizinců, které čekají v různých fázích v Poslanecké sněmovně. Připomínkujeme legislativu, stejně tak dokumenty týkající se financování EU fondů na příští programového období 2021-2027. → číst dále

Startuje program Skills for Employment

26. 1. 2021

Společnost IKEA ve spolupráci s Konsorciem rozjíždí pilotní projekt zaměřený na podporu osob s mezinárodní a doplňkovou ochranou. Účastníkům nabídne vzdělávání a pomocnou ruku, pokud by měli zájem o práci v obchodních domech IKEA. → číst dále

Amnesty International a maraton dopisů

2. 12. 2020

Chceme se letos zapojit do maratonu psaní dopisů, který pořádá Amnesty International. Za pozornost a podporu stojí všechny případy, které Amnesty představuje, ale z migrační perspektivy je výjimečný hlavně příběh takzvané "trojky z El Hiblu" - tří mladistvých, kteří byli na Maltě obviněni z únosu lodi. Obhajoba přitom říká, že nešlo o únos, jen o tlumočení strašlivého strachu běženců, kteří se na lodi plavili, aby nebyli vráceni do Libye. Obviněným hrozí doživotní vězení. → číst dále

Pomoc dětem na útěku: projekt odstartován

27. 8. 2020

"Pomoc dětem na útěku" je občanská iniciativa, která na dálku podporuje několik desítek uprchlických dětí na řeckém ostrově Lesbos. Základní životní potřeby zajišťuje těmto dětem řecká nezisková organizace Iliaktida s finanční podporou UNHCR. Češi nabízejí přilepšení ke stravě a lékařské péči, ale jinak půjdou peníze vybrané ve veřejné sbírce hlavně na vzdělání. A vzdělání, to je vstupenka do "normálního" života.
→ číst dále

Tváře migrace: Jak pomoci obnově Sýrie

24. 6. 2020

Dokument vytvořený v rámci projektu DEAR si klade za cíl popsat humanitární situaci a potřeby obyvatel v Sýrii i v sousedních zemích a upozornit na některé problémy, jež i nadále brání poskytování adekvátní humanitární pomoci a brzké obnově (tzv. „early recovery“). Dokument rovněž nastiňuje možné způsoby řešení a doporučení pro humanitární organizace a dárce i pro české a evropské politiky. → číst dále