Covid-19

Služby členských organizací v oblasti pobytové a pracovně právní v souvislosti s covid-19

7. 4. 2020

Informace o pobytu a zaměstnání pro cizince průběžně aktualizuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí na specializovaných stránkách. Situace se však rychle vyvíjí a dohledat potřebnou informaci na stránkách MV bývá často obtížné i pro českou odbornou veřejnost, natož pro cizince. Vznikají proto přehledné informační materiály, často v několika jazykových mutacích, na které je možné cizince odkazovat. Funguje také individuální poradenství po internetu a telefonu a v případě nutnosti též osobní formou → číst dále

Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19

7. 4. 2020

Po dobu uzavření škol jsou děti v ČR odkázány na domácí vzdělávání, které se často neobejde bez podpory rodičů. Dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají situaci pochopitelně ztíženou a rodiče jim často nemohou pomoci, protože jim to jejich jazykové schopnosti neumožňují, anebo proto, že k tomu nemají potřebné informace a know-how.

Konsorcium společně s dalšími aktéry proto vyzvalo MŠMT dopisem, aby prostřednictvím svých webových stránek (a ve spolupráci s NPI ČR, které disponuje kontakty na překladatele a tlumočníky a má k dispozici i překlady aktuálních informací) informovalo rodičovskou veřejnost z řad migrantů o důležitých aspektech současné situace a aby vyzvalo školy k lepší komunikaci s rodiči-cizinci. Učitelé by měli reflektovat potřeby dětí s OMJ a podpořit je (například formou distančních konzultací). 

→ číst dále

Výzva: migranti a koronavirus

18. 3. 2020

Milí přátelé, urgentní otázka od českých nevládních organizací pomáhajících migrantům!


Doufáme, že jste všichni v pořádku a zdrávi a nějak se s nenadálou situací a restrikcemi spojenými s koronavirem zvládáte vypořádat. Protože situace cizinců může být mimořádně náročná, chtěli bychom vás požádat o pomoc s jejím mapováním. → číst dále