Aktuality

Kulatý stůl: dostupnost zdravotní péče o cizince v ČR

9. 9. 2021

Jak funguje systém zdravotních služeb pro cizince v ČR? Jaká jsou úskalí komerčního zdravotního pojištění? Jak se daří překonávat jazykové a kulturní bariéry ve zdravotnických zařízeních? Proč někteří cizinci zdravotní pojištění nemají? A jak situace dopadá na rodiny s dětmi nebo na velké nemocnice? → číst dále

2.8. vstupuje v platnost novela zákona o pobytu cizinců

2. 8. 2021

Mezi pozitivní změny patří zahrnutí novorozenců do systému veřejného zdravotního pojištění na dva až tři měsíce a pokutování zaměstnavatelů, kteří umožňují výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání. Novela však přináší také zpřísnění podmínek pro nesezdané páry občan ČR/EU-cizinec a tzv. vzdálené rodinné příslušníky, zhoršení právního postavení osob bez státní příslušnosti a monopol Pojišťovny VZP na poskytování komerčního pojištění. Poslanci také odmítli dostát mezinárodním závazkům a zahrnout do systému veřejného pojištění starší děti cizinců s dlouhodobým pobytem.

  → číst dále

Uzavíráme projekt: Evaluace integračních projektů financovaných z EU fondů

19. 7. 2021

V rámci projektu jsme zmapovali integrační projekty financované fondy EU v období 2014-2020 a formulovali jsme doporučení pro další programové období 2021-2027. K dispozici je kompletní evaluační zpráva a také obsáhlá databáze integračních projektů, která vznikla ve spolupráci se SIMI. Hodně si slibujeme také od spolupráce, kterou se podařilo navázat napříč migračním a integračním sektorem. → číst dále

Setkání právní skupiny 25. 6. 2021

28. 6. 2021

Sledujeme tři klíčové novely týkající se cizinců, které čekají v různých fázích v Poslanecké sněmovně. Novela zákona o pobytu cizinců prošla do Senátu. Nadále sledujeme a připomínkujeme dokumenty týkající se financování EU fondů na příští programové období 2021-2027. Byly přijaty nové kvóty pro vládní programy ekonomické migrace.  → číst dále

Princip postupného nabývání práv naráží na nevstřícnost zákonodárců. Rozhodne Senát

22. 6. 2021

V červnu 2021 přijala Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o pobytu cizinců a tento návrh by měl v první polovině července projednat Senát. Průběh poslaneckých diskusí ukazuje, že ve vztahu k cizincům přetrvává příklon k restriktivním opatřením a neochota zajistit postupné nabývání práv osobám, které v ČR dlouhodobě žijí, pracují a zapouštějí kořeny. Příznačné je zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálené rodinné příslušníky, zamítnutí pozměňovacího návrhu na zařazení dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do veřejného zdravotního pojištění nebo přijetí návrhu na monopolizaci komerčního zdravotního pojištění. Senát má možnost zjednat nápravu 1. července 2021. → číst dále

Setkání advokační skupiny 27. 5. 2021

1. 6. 2021

V rámci advokačních konzultací se společně se SIMI snažíme o vytvoření registru (ne)spolehlivých zaměstnavatelů zařazených ve vládních programech pracovní migrace. Pokračujeme ve sledování vývoje v legislativě a financování EU fondů pro programové období 2021-2027. Obzvláště se zaměřujeme na zařazení novorozenců a ideálně všech dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. Připomínkovali jsme Zprávu o stavu lidských práv za rok 2020.  → číst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí cizinců

27. 5. 2021

Dne 2. června jde do třetího čtení novela zákona o pobytu cizinců, doplněná o pozměňovací návrh poslanců P. Třešňáka, J. Čižinského a F. Kopřivy. Návrh usiluje o nápravu problematické situace dětí cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice a zavádí jejich začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění. Navrhované změny by těmto dětem zajistily standardní přístup ke zdravotní péči a vyřešily by tak mimořádně závažný a naléhavý problém nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí. Na rozdíl od českých dětí by pojistné zálohy hradili rodiče/cizinci. → číst dále

Zvýšení úrovně českého jazyka pro získání trvalého pobytu z A1 na A2

12. 5. 2021

Dne 19. 4. 2021 schválila vláda novou povinnost pro cizince, kteří chtějí v České republice získat trvalý pobyt. Doposud platilo, že pokud cizinec žádal o povolení k trvalému pobytu, musel ke své žádosti doložit i doklad o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Od 1. září 2021, kdy vládní nařízení nabývá účinnosti, budou ovšem žadatelé muset skládat zkoušku na úrovni A2. → číst dále