Aktuality

Uzavíráme projekt evaluace integračních projektů financovaných z EU fondů

19. 7. 2021

Uzavíráme projekt, jehož cílem bylo zmapovat integrační projekty financované EU v období 2014-2020 a formulovat doporučení pro další programové období 2021-2027, tak aby projektové výzvy pokrývaly všechny potřebné oblasti a aby se v projektech dobře pracovalo. Publikována je kompletní evaluační zpráva, manažerské shrnutí a souhrnný leták, ale kromě těchto textových výstupů můžeme dál pracovat také s obsáhlou databází integračních projektů, která vznikla ve spolupráci se SIMI, a hodně si slibujeme také od kontaktů, které se podařilo navázat v rámci kvalitativního výzkumu napříč celým migračním a integračním sektorem. → číst dále

Setkání právní skupiny 25. 6. 2021

28. 6. 2021

Sledujeme tři klíčové novely týkající se cizinců, které čekají v různých fázích v Poslanecké sněmovně. Novela zákona o pobytu cizinců prošla do Senátu. Nadále sledujeme a připomínkujeme dokumenty týkající se financování EU fondů na příští programové období 2021-2027. Byly přijaty nové kvóty pro vládní programy ekonomické migrace.  → číst dále

Princip postupného nabývání práv naráží na nevstřícnost zákonodárců. Rozhodne Senát

22. 6. 2021

V červnu 2021 přijala Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o pobytu cizinců a tento návrh by měl v první polovině července projednat Senát. Průběh poslaneckých diskusí ukazuje, že ve vztahu k cizincům přetrvává příklon k restriktivním opatřením a neochota zajistit postupné nabývání práv osobám, které v ČR dlouhodobě žijí, pracují a zapouštějí kořeny. Příznačné je zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálené rodinné příslušníky, zamítnutí pozměňovacího návrhu na zařazení dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do veřejného zdravotního pojištění nebo přijetí návrhu na monopolizaci komerčního zdravotního pojištění. Senát má možnost zjednat nápravu 1. července 2021. → číst dále

Setkání advokační skupiny 27. 5. 2021

1. 6. 2021

V rámci advokačních konzultací se společně se SIMI snažíme o vytvoření registru (ne)spolehlivých zaměstnavatelů zařazených ve vládních programech pracovní migrace. Pokračujeme ve sledování vývoje v legislativě a financování EU fondů pro programové období 2021-2027. Obzvláště se zaměřujeme na zařazení novorozenců a ideálně všech dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. Připomínkovali jsme Zprávu o stavu lidských práv za rok 2020.  → číst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí cizinců

27. 5. 2021

Dne 2. června jde do třetího čtení novela zákona o pobytu cizinců, doplněná o pozměňovací návrh poslanců P. Třešňáka, J. Čižinského a F. Kopřivy. Návrh usiluje o nápravu problematické situace dětí cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice a zavádí jejich začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění. Navrhované změny by těmto dětem zajistily standardní přístup ke zdravotní péči a vyřešily by tak mimořádně závažný a naléhavý problém nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí. Na rozdíl od českých dětí by pojistné zálohy hradili rodiče/cizinci. → číst dále

Zvýšení úrovně českého jazyka pro získání trvalého pobytu z A1 na A2

12. 5. 2021

Dne 19. 4. 2021 schválila vláda novou povinnost pro cizince, kteří chtějí v České republice získat trvalý pobyt. Doposud platilo, že pokud cizinec žádal o povolení k trvalému pobytu, musel ke své žádosti doložit i doklad o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Od 1. září 2021, kdy vládní nařízení nabývá účinnosti, budou ovšem žadatelé muset skládat zkoušku na úrovni A2. → číst dále

Setkání právní skupiny 30. 4. 2021

3. 5. 2021

Sledujeme tři klíčové novely týkající se cizinců, které čekají v různých fázích v Poslanecké sněmovně. Připomínkovali jsme Zprávu o stavu lidských práv za rok 2020. Nadále sledujeme a připomínkujeme dokumenty týkající se financování EU fondů na příští programové období 2021-2027. Bylo schváleno zvýšení úrovně ČJ pro trvalý pobyt z A1 na A2.  → číst dále

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

1. 4. 2021

Stanovisko Konsorcia je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá se zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností. → číst dále

Nesouhlasíte s novelou zákona o občanství? Napište poslancům!

17. 3. 2021

Vyzýváme jednotlivce, rodiny i spolky, kterým připravovaná novela zákona o státním občanství zkomplikuje život, aby se připojili k naší protestní akci a napsali poslancům. Nabízíme ředlohu dopisu, ke kterou si můžete uzpůsobit a doplnit podle své konkrétní situace a podle toho, co by přijetí novely znamenalo pro váš život. Dopis můžete poslat sami svému poslanci či poslankyni, anebo nám a my shromážděné dopisy odešleme společně. → číst dále