Aktuality

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

1. 4. 2021

Stanovisko Konsorcia je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá se zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností. → číst dále

Nesouhlasíte s novelou zákona o občanství? Napište poslancům!

17. 3. 2021

Vyzýváme jednotlivce, rodiny i spolky, kterým připravovaná novela zákona o státním občanství zkomplikuje život, aby se připojili k naší protestní akci a napsali poslancům. Nabízíme ředlohu dopisu, ke kterou si můžete uzpůsobit a doplnit podle své konkrétní situace a podle toho, co by přijetí novely znamenalo pro váš život. Dopis můžete poslat sami svému poslanci či poslankyni, anebo nám a my shromážděné dopisy odešleme společně. → číst dále

Je legální, aby občanky třetích zemí podstoupily v ČR interrupci?

11. 3. 2021

Zdravotnická zařízení v ČR často odmítají provedení umělého přerušení těhotenství na vlastní žádost u migrantek ze třetích států s dlouhodobým pobytem v ČR. Odůvodněním je, že zákon neumožňuje provedení umělého přerušení těhotenství cizinkám bez trvalého pobytu v ČR. Konsorcium s touto interpretací nesouhlasí a žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o jednoznačné vyjádření a nápravu neuspokojivé praxe. → číst dále

Matoucí a bezdůvodné zpřísňování dosud fungujícího zákona o státním občanství  

11. 3. 2021

Na konci ledna 2021 prošla prvním čtením novela zákona o státním občanství, která v několika bodech zpřísňuje podmínky pro cizince, kteří chtějí získat české občanství. Tento zákon je poměrně nový a navrhovaná úprava je jeho první novelizací. I přes dosavadní funkčnost zákona chce Ministerstvo vnitra zkomplikovat nabývání občanství pro tzv. druhou generaci nebo zavést přestupkovou bezúhonnost ve vybraných kategoriích přestupků. → číst dále

Srovnávací zpráva: Jak Česko a Slovensko pomáhají uprchlíkům s bydlením?

5. 3. 2021

V Česku žije zhruba 2000 uprchlíků, kteří tu získali mezinárodní ochranu, na Slovensku jen asi 400. Obě země disponují nástroji, kterými jim pomáhají zajistit bydlení, v Česku je ale tento systém rozvinutější. Integrační politiky v obou státech nicméně stále trpí řadou nedostatků. Situace uprchlíků rovněž odráží systémové problémy podpory bydlení v obou státech. Tyto i další poznatky přináší srovnávací zpráva, kterou vydal Člověk v tísni společně se slovenskou nevládní organizací Marginal. → číst dále

Usnadnění změny zaměstnání pro cizince v době nouzového stavu

3. 3. 2021

Podle usnesení vlády, které je platné od 27. 2 do 28. 3. Cizinci mohou změnit zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu.

→ číst dále

Evropský akční plán integrace a inkluze 2021-2027 (fulltext česky)

8. 2. 2021

V listopadu 2021 zveřejnila EK Akční plán integrace a inkluze pro období 2021-2027. Plán není pro členské státy závazný, ale obsahuje řadu doporučení pro oblast vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví nebo bydlení a pro budování sociálně soudržnějších a inkluzivnějších společností. Nabízíme stručné shrnutí i plné znění textu v překladu Markéty Mordové. → číst dále

Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí

8. 2. 2021

Odcházení ze života patří k situacím, kdy se mohou s novou silou projevit kulturní a náboženské kořeny, a to i u lidí, kteří prožili velkou část života mimo svou zemi původu a v odlišných kulturních podmínkách. Domácí hospic cesta domů věnoval této problematice velmi zajímavý webinář. → číst dále