Aktuality

Globální migrační a rozvojová studia

25. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta UK otevírá navazující magisterský obor Globální migrační a rozvojová studia. Obor poskytuje teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace imigrantů a souvisejících problémů. → číst dále

„Praha -metropole všech“ propaguje služby interkulturních pracovníků

3. 12. 2021

Magistrát hlavního města Prahy spravuje seznam interkulturních pracovníků a propaguje jejich služby prostřednictvím letáků a praktických vizitek. Město tak pomáhá zúročit práci hned několika neziskovek, zejména InBáze, SIMI, Poradny pro integraci (PPI) nebo i Integračního centra Praha (ICP) a také pracovní skupiny pro interkulturní práci, která se schází na půdě Konsorcia. → číst dále

Humanitární katastrofa se tentokrát odehrává blíž, než jsme “zvyklí“

22. 11. 2021

Na polsko-běloruské hranici jsou ohroženy životy několika tisíc lidí, kteří se stali nástrojem kruté politické hry prezidenta Lukašenka. Tito lidé, včetně dětí, trpí zimou, hladem a nemocemi, ale také absolutní nejistotou ve vztahu k budoucnosti. Podporujeme sbírku naší členské organizace "Pomáháme lidem na útěku", která lidem v příhraničí pomůže přežít, a apelujeme na humánní zacházení s uprchlíky a na dodržování mezinárodního práva. → číst dále

Rozhovor s Janem Matějem Bejčkem o interkulturní práci

10. 11. 2021

Jak a proč se dostane sociální pracovník k interkultuře? Kde se interkulturní práce nejlépe uplatňuje dnes a kam by ještě mohla dosáhnout a přinést prospěch migrantům i institucím? Co je zapotřebí udělat, aby byly služby interkulturních pracovníků stabilní a dobře dostupné? A v čem je Brno dál než Praha? Zeptali jsme se J. M. Bejčka, který vede tým interkulturních pracovníků v InBázi a významně se podílí na formování celkové koncepce a profesních a kvalifikačních standardů IKP. → číst dále

Rozhovor: stesk, dřina a svoboda volby

4. 11. 2021

Kafiya Said Mahdi se narodila v Somálsku. Když jí bylo 15 let, utekla před domluveným sňatkem a s pomocí převaděčů se dostala do Evropy. V Řecku strávila čtyři měsíce ve vězení a po ročním putování skončila v Maďarsku v dětském domově. Musela se naučit jazyk, vyznat se v kultuře a obstát ve vzdělávacím systému. Projevila přitom mimořádné odhodlání a sílu charakteru. Dnes je z ní nezávislá mladá žena s nadějnou kariérou modelky.
→ číst dále

Kulatý stůl: dostupnost zdravotní péče o cizince v ČR

9. 9. 2021

Jak funguje systém zdravotních služeb pro cizince v ČR? Jaká jsou úskalí komerčního zdravotního pojištění? Jak se daří překonávat jazykové a kulturní bariéry ve zdravotnických zařízeních? Proč někteří cizinci zdravotní pojištění nemají? A jak situace dopadá na rodiny s dětmi nebo na velké nemocnice? → číst dále

2.8. vstupuje v platnost novela zákona o pobytu cizinců

2. 8. 2021

Mezi pozitivní změny patří zahrnutí novorozenců do systému veřejného zdravotního pojištění na dva až tři měsíce a pokutování zaměstnavatelů, kteří umožňují výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání. Novela však přináší také zpřísnění podmínek pro nesezdané páry občan ČR/EU-cizinec a tzv. vzdálené rodinné příslušníky, zhoršení právního postavení osob bez státní příslušnosti a monopol Pojišťovny VZP na poskytování komerčního pojištění. Poslanci také odmítli dostát mezinárodním závazkům a zahrnout do systému veřejného pojištění starší děti cizinců s dlouhodobým pobytem.

  → číst dále

Uzavíráme projekt: Evaluace integračních projektů financovaných z EU fondů

19. 7. 2021

V rámci projektu jsme zmapovali integrační projekty financované fondy EU v období 2014-2020 a formulovali jsme doporučení pro další programové období 2021-2027. K dispozici je kompletní evaluační zpráva a také obsáhlá databáze integračních projektů, která vznikla ve spolupráci se SIMI. Hodně si slibujeme také od spolupráce, kterou se podařilo navázat napříč migračním a integračním sektorem. → číst dále